Студентська наукова робота

На кафедрі діє 2 студентських наукових гуртки:

художнього перекладу (наук. керівник – проф. Олександр ЄМЕЦЬ) та

порівняльної типології (наук. керівник – проф. Юлія БОЙКО).

ПЛАН РОБОТИ наукових гуртків на 1 семестр 2022-2023 н.р.

ПЛАН РОБОТИ наукових гуртків на 2 семестр 2022-2023 н.р.


Протокол №1 засідання гуртка художнього перекладу від 16.03.2021

Протокол №2 засідання гуртка художнього перекладу від 29.04.2021

Протокол №3 засідання гуртка художнього перекладу від 16.10.2021

Протокол №4 засідання гуртка художнього перекладу від 06.12.2021


Протокол №1 засідання гуртка порівняльної типології від 06.10.2021 

Протокол №2 засідання гуртка порівняльної типології від 09.11.2021

Протокол №3 засідання гуртка порівняльної типології від 03.12.2021

Протокол №4 засідання гуртка порівняльної типології від 05.04.2022

Протокол №5 засідання гуртка порівняльної типології від 12.05.2022

ПІДСУМКИ  НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА 2021 РІК

 Студенти, які брали участь у конференціях:

 1. Цапура О. О. Доповідь: Key Grammatical Transformations In Translation Of Media Discourse. Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук”, м. Львів, 26–27 листопада 2021 р.  ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС».
 2. Коваль М. О. Доповідь: Англійський молодіжний сленг в інтернет-комунікації. Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук”, м. Львів, 26–27 листопада 2021 р.  ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС».
 3. Колосінська А. Е. Доповідь: Особливостi перекладу iнфiнiтиву та герундiя (на матерiалi оповiдань О’генрi). Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук”, м. Львів, 26–27 листопада 2021 р.  ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС».
 4. Коваль Д. П. Доповідь: Переклад асиндетичних іменникових словосполучень у наково-технічних текстах. Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук”, м. Львів, 26–27 листопада 2021 р.  ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС».
 5. Вознюк А. О. Доповідь: Вербальні засоби впливу в англомовних медійних текстах: лінгвістичний та перекладацький аспекти. І Всеукраїнська студентська наукова конференція “Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики” м. Дніпро, 10 грудня, 2021 р. ГО «Молодіжна наукова ліга».
 6. Кузін В. М. Доповідь: Особливості перекладу англомовних фразеологізмів з компонентом кольору. І Всеукраїнська студентська наукова конференція “Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики” м. Дніпро, 10 грудня, 2021 р. ГО «Молодіжна наукова ліга».
 7. Сівко Аліна Доповідь: Translation of author’s neologisms (based on harry potter by J. K. Rowling) XIІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”. Хмельницький університету правління та права імені Леоніда Юзькова. 17 березня 2021 року.
 8. Успенська Ольга Доповідь: Переклад неологізмів у мовленні спортивних коментаторів Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Language In Interdisciplinary Context Of Life-Long Education” Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National UniversityVinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University Zhytomyr  Ivan  Frako State University. 1-7 квітня 2021 року
 9. Захарчук А. Доповідь: Stylistic Convergence in Contemporary Абердін, Велика Британія Flash Fiction Stories as Quatitative ULAB 2021 Conferencе Type of Foregrounding 16-18 квітня 2021 року
 10. ГерасименкоТ. Доповідь: The Lexical and Ironic Effect of Prose Fables and the  Techniques of the ir Translation Всеукраїнська науково-практична конференція «Current Trendsin Young Scientists Research» Житомир, Державний ун-т Житомирська політехніка 22 квітня 2021 року
 11. Рудяк А. Доповідь: Modern Medical Neologismsin Traslation Всеукраїнська науково-практична конференція «Current Trendsin Young Scientists’ Research» Житомир, Державний ун-т Житомирська політехніка 22 квітня 2021 року
 12. Варфоломєєва Ю. Доповідь: Irony as a Problem of Literary Translation in Julian Barnes’s Works Всеукраїнська науково-практична конференція «Current Trendsin Young Scientists’ Research» Житомир, Державний ун-т Житомирська політехніка 22 квітня 2021 року
 13. Дух М. Доповідь: Роль прецедентного тексту в міжкультурній комунікації 3-я Міжнародна конф.” Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві” Національний пед.ун-тім. М.Драгоманова  2квітня 2021
 14. Шемелюк А. Доповідь: The Pragmatic Aspects of  Translating  Ecological Lexisinthe Speeches Greta Turnberg XIІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”. Хмельницький університету правління та права імені Леоніда Юзькова. 17 березня 2021 року.
 15. Васильчук Л. Доповідь: Lexical and Syntactic Devices of Producing the Pragmatic Effectin Boris Johnson’s Speeches XIІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”. Хмельницький університету правління та права імені Леоніда Юзькова. 17 березня 2021 року.
 16. Вінтоняк Ю. Доповідь: Rendering Metaphoric and Stylistic Devices in the Translation of Sarah Teasdale’s Poetry XIІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 17 березня 2021 року.
 17. Войтенко А. Affixation as a Means of Word Formation in the Terminology of Sports in Modern English XIІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 17 березня 2021 року.
 18. Волошина О. Symbolism as a Literary Device in English Literature XIІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 17 березня 2021 року.

Опубліковані статті й тези:

– підготовлені самостійно:

 1. Провозьон Аліна ФПАм-20-1 Linguistic Peculiarities and the Ways of Translation of Neologisms in Social Media Interface. Збірник тез 13-ї Всеукр. Конференції Foreign Languages in Use. Хмельницький: ХУУП, 2021.C.57–59.
 2. Сидорчук Адріана ФПАм-20-1 Linguistic Aspect in the Translation of Advertising. Збірник тез 13-ї Всеукр. Конференції Foreign Languages in Use. Хмельницький: ХУУП, 2021.C. 67–69.
 3. Сівко Аліна ФПА-20-1 Translation of Author’s Neologisms. Збірник тез 13-ї Всеукр. Конференції Foreign Languages in Use. Хмельницький: ХУУП, 2021. C. 64–66.

– спільно з науковими керівниками:

 1. Бойко Ю., Франчук Ю. Youth Slangin English and Ukrainian. Збірник тез 13-ї Всеукр. Конференції Foreign Languages in Use. Хмельницький: ХУУП, 2021.C. 17– 19.
 2. Ємець О., Вінтоняк Ю. Rendering Metaphorical and Stylistic Devices in the Translation of Sarah Teasdale’s Poetry. Збірник тез 13-ї Всеукр. Конференції Foreign Languages in Use. Хмельницький: ХУУП, 2021.C. 76–77.
 3. Ємець О., Захарчук А. Значення художньої деталі як фактору поетичності прози в оповіданнях американських і канадських письменників. Філологічні науки : наук.журнал / Полтавський національний педуніверситет імені В.Г.Короленка. 2020. Вип.33. С. 20-25. ( ВАК; Google Scholar ). 0.25 д.а.
 4. Yemets A., Zakharchuk A. The stylistic devices expressing humanism and tolerance in the contemporary American short stories / Organizational Problems of Life Quality Management in the Conditions of Globalization. Monograph. Opole ( Poland ) : The Academy of Management and Administration. 2020. P. 51-57. 0.3 д.а.
 5. Крамар В., Волошина О. Symbolism as a Literary Device in English Literature. Збірник тез 13-ї Всеукр. Конференції Foreign Languages in Use. Хмельницький: ХУУП, 2021.C. 77-79.
 6. Tarasova O. , Tsapura O. O. Key Grammatical Transformations In Translation Of Media Discourse. Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 26–27 листопада 2021 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. – 172 с.
 7. Тарасова О. В., Коваль М. О. Англійський молодіжний сленг в інтернет-комунікації. Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 26–27 листопада 2021 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. – 172 с.
 8. Тарасова О. В., Колосінська А. Е. Особливостi перекладу iнфiнiтиву та герундiя (на матерiалi оповiдань О. Генрi). Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 26–27 листопада 2021 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. – 172 с.
 9. Тарасова О. В., Коваль Д. П. Переклад асиндетичних іменникових словосполучень у наково-технічних текстах Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичноїконференції: м. Львів, 26–27 листопада 2021 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. – 172 с.
 10. Тарасова О. В., Вознюк А. О. Вербальні засоби впливу в англомовних медійних текстах: лінгвістичний та перекладацький аспект. Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики: матеріали I Всеукраїнської студентської наукової конференції (Т.1), м. Дніпро, 10 грудня, 2021 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». – Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021. – 62 с.
 11. Тарасова О. В., Кузін В. М. Особливості перекладу англомовних фразеологізмів з компонентом кольору. Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики: матеріали I Всеукраїнської студентської наукової конференції (Т.1), м. Дніпро, 10 грудня, 2021 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». – Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021. – 62 с.
 12. Ємець О., Захарчук А. Роль стилістичного аналізу у перекладі поетичної прози. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. ХНУ. Вип. 21. Том 2. С. 24–28.
 13. Дмитрошкін Д., Сівко А. Translation of Author’s Neologisms (basedon Harry Potterby J.K. Rowling). Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 17 березня 2021 року.
 14. Дмитрошкін Д., Успенська О. Переклад неологізмів у мовленні спортивних коментаторів. Мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти: збірник матеріалів IX Міжнародної студентської Інтернет-конференції (1-7 квітня 2021 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С. 30-34
 15. Сєргєєва О. В., Провозьон А. В. Неологізми у соціальних мережах та способи їх утворення. Науковий журнал Актуальні проблеми філології та перекладознавства Хмельницький: ХНУ 2021. № 22.